Neden Nepalli İnsanlar ?

Neden Nepalli İnsanlar ?

1-Nepalliler doğaları, inanışları, yetiştirilişleri gereği sakin yapılı insanlardır.

2-İnanışları gereği insanlara, hayvanlara ve doğaya taptıkları için cevrelerindeki tüm varlıklara sonsuz saygı duymaktadırlar.

3-Ülke fiziki konumu dağlık olduğu için zorlu çalışma şartlarına alışkınlardır. Zahmetli ve zor işlerde azimlerini korurlar, verilen işten kaçmaz hoşnutsuzluk göstermezler.

4-Nepal tüm dünyada, Gurkha toprağı olarak adlandılır, Gurkha askerleri cesaretleri ve savaşcı ruhları ile ünlülerdir. Nepalliler cesur yapıları ile de tüm dünyada nam salmışlardır.

5-Halkın %80’i tarımla uğraşmaktadır. Dünyanın en fakir ülkeleri arasından gösterilen Nepalliler azla yetinmesini bilirler.

6-İnanışları ve yaşayışları gereği hayvanları çok severler ve onlardan korkmazlar.

7-İnsani değerlerin ön planda olduğu Nepal ülkesinde çocuk ve bebekler çok değerlidir.

8-Kalabalık aileye sahip Nepalliler, büyükten küçüğe aynı evin içinde hep beraber yaşarlar. Bu sebeble evlerinin içinde saygı, sevgi ve hoşgörü hiç eksilmez.

9-Azla yetinmeyi bilen Nepalliler genel olarak mutlu insanlardır.

10-Ülkeye çok fazla turist alan Nepal insanları oldukça canayakın ve yardımsever insanlardır.

11-Kültürlerine oldukça bağlıdırlar ve geleneklerini ellerinden geldiğince uygulayıp korurlar.

12-Nepal resmi dili Nepalcedir. Nepalde konuşulan 2. Dil İngilizcedir ve okullarda öğrencilere ingilizce öğretilmektedir. Bu sebeble Halkın çoğu orta düzey ingilizce bilmektedir.